· 

Een nieuwe vorm van theater (?)

Wat fijn. Geen 1,5 meter regel en er mogen dus meer mensen naar binnen.

Meer mensen mogen straks weer genieten van een theatervoorstelling.

Meer mensen kunnen dan weer mopperen als ze het toch maar niks vonden of niet begrepen.

Harstikke leuk. Eindelijk weer terug naar normaal.

 

Of toch niet?

We krijgen er wel wat voor terug.
Straks is er geen toegang tot het theater zonder een corona check.

Als je dus wilt genieten van een avondje theater, moet je dus een negatieve testuitslag, een vaccinatiebewijs. of een bewijs dat je bent hersteld van corona hebben en laten zien.

 

Deze gegevens blijven dan niet van jezelf, maar deel je dan met iedereen en elke instantie waar je dan naar toe gaat. Normaal krijgen we enkel een naam en mail adres te zien. Gegevens die na afloop ook altijd weer vernietigd worden.

Het maakt voor Zevende Zintuig niet wat je verder allemaal in het leven doet en wat je wel of niet met je lichaam doet. Je komt kijken naar een theater voorstelling en hopelijk heb je er na afloop van genoten.

 

-  Theater maken vanuit passie  -  Theater gebruiken als middel  -  Theater inzetten als doel   -

Dit lees je als eerste als je op de website van Zevende Zintuig komt.

Kunnen we nog theater maken vanuit passie, als je niet alle mensen mag toelaten tot een voorstelling?

Kunnen we nog theater gebruiken als middel, als je weet dat dat dit voor verdeeldheid gaat zorgen?

Kunnen we nog theater inzetten als doel, als er een doel voor je wordt bepaald?

 

Voor Zevende Zintuig is dit een kort antwoord: Nee.

 


Nog een korte toelichting op een rij:

 

De zorg verdient meer dan enkel een applaus en bezuiniging op bezuiniging.  De druk op de zorg dient structureel aangepakt te moeten worden. De kwetsbare mensen die beschermt willen worden, moeten beschermd kunnen worden. Hoe kan dit daar de oplossing voor zijn?

 

Hoe kun je de ultieme veiligheid garanderen voor iedereen? Iemand met een herstelbewijs of vaccinatie bewijs kan nog steeds drager zijn en iedereen besmetten. Van het virus komen we ook nooit meer af wordt geroepen. Als we er altijd mee moeten leren leven, moeten we dan ook altijd zo blijven leven? Moeten we altijd maar een deel van de bevolking blijven uitsluiten?

Daarnaast heb je nog mensen die een herstelbewijs hebben van corona, maar niet wordt goed gekeurd door de overheid. 

 

Er zijn verschillende goedkope medicijnen waar mensen met corona goed geholpen mee kunnen worden. Uit de bloeddonoren blijkt dat heel veel mensen al antistoffen hebben. Waarom alleen het vizier op vaccinatie? 

 

Wat zou het fijn zijn als er ons werd geleerd hoe we zo gezond mogelijk kunnen leven.
Wat zou het fijn zijn als we alle kennis mochten vergaren en mochten delen met elkaar.

Wat zou het fijn zijn als we allemaal vanuit hoop en liefde kunnen leven.

Wat zou het fijn zijn als we zouden stoppen met angst en verdeeldheid.

 

Je mag het er mee eens zijn en mee oneens zijn. Dit is puur hoe Zevende Zintuig er in staat. Iedereen is vrij zijn of haar eigen keuze hier in te maken.

 

Wat dit verder voor Zevende Zintuig gaat betekenen is nog onduidelijk. Misschien gaan we alle theatervoorstelling voortaan opnemen en online vertonen. Misschien gaan we vooral workshops geven. Misschien komen er kleine huiskamer voorstellingen. We gaan het zien. 
Iedereen die iets van Zevende Zintuig zou willen zien, moet dit ook kunnen zien.

Reactie schrijven

Commentaren: 0